Davino 

 

 
Situate în Dealu Mare, cel mai închegat masiv din România, în chiar inima lui.Ceptura, vestit centru viticol de prin secolul XIV, plantaţiile Davino poartă cu mândrie denumirea de origine "Dealul Mare - Ceptura".
 
 
Răspândite pe fiecare din cele patru platouri colinare şi versanţii văilor care le despart, plantaţiile exploatează la maximum potenţialul întregului areal colinar, prin specificul şi diversitatea microclimatică a fiecărei coline în parte.

 

Făurar Roșu 2015
28,00 LEI
 
Iacob Rosé 2017
43,99 LEI
 
Iacob Alb 2017
54,00 LEI
 
Iacob Roșu 2015
57,00 LEI
Flamboyant 2014
186,00 LEI